Najnovšia publikácia:

Aplikácia základných zásad uvedených v Koráne v každodennom živote

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2022

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Riešenie manželských sporov manželom podľa základných prameňov islamského náboženstva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2022

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Úroky z pôžičiek a úverov podľa islamského náboženstva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2021

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Fatwa a právne stanoviská

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2021

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Islam - podstata náboženstva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Ako sme prekladali Korán do slovenského jazyka

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Prvý štát muslimov

založený za života proroka Muhammada a prvých štyroch kalifov

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2017

Najnovšia publikácia, ktorú si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok naľavo alebo tu.

Stiahnuť

​Dedičské právo

Podľa islamského náboženstva a islamského práva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Najnovšia publikácia, ktorú si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

KORÁN

Preklad do slovenského jazyka

(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)

Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s poznámkami na závere, ktorého pôvodné vydanie bolo v roku 2008 s výkladom a vysvetlívkami. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., tretie vydanie 2015

Stiahnuť

KORÁN

Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom

(najnovšie vydanie z roku 2015 v jednom zväzku)

Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom, ktorého prvé vydanie bolo v roku 2008. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., druhé vydanie 2015

Stiahnuť

KORÁN

Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom

(pôvodné vydanie z roku 2008 v dvoch zväzkoch)

Pôvodné vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom bolo v roku 2008. Preklad bol vydaný v dvoch zväzkoch.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2008

Na čítanie odporúčame si stiahnuť novšie vydanie z roku 2015

Stiahnuť

KORÁN

Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom

Preklad vydaný v roku 2013

Najnovšie vydanie prekladu Koránu do slovenského jazyka s vysvetlívkami a výkladom, ktorého prvé vydanie bolo v roku 2008. Preklad je vydaný v jednom zväzku.

Prekladateľ: Abdulwahab Al-Sbenaty

Na čítanie odporúčame si stiahnuť novšie vydanie z roku 2015
Stiahnuť

Koran - tridsiata časť v slovenskom jazyku s vysvetlivkami

Ide o prvý preklad časti Koránu do slovenského jazyka.

Preložil: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: SEA, 1997

Stiahnuť

Manželstvo v islame

Ide o publikáciu, ktorá sa rozoberá otázkou manželstva z hľadiska islamského náboženstva v jej tradičnej forme. Čitateľa oboznamuje s podmienkami zásnub, podmienkami manželstva a formy jeho uzatvorania, manželské spolužitie a rozvod. Publikácia uz nie je momentálne na trhu, môžete si ju však stiahnuť na nasej stránke. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: ALJA, s.r.o., 1998
Stiahnuť

Niektoré črty osobnosti a života proroka Muhammada

Stručná publikácia o živote proroka Muhammada.

Stiahnuť

Korán o Márii a Ježišovi

Publikácia sa zaoberá veršami Koránu, ktoré spomínajú príbeh o Márii, Ježišovej matky a narodenie sa proroka Ježiša (požehnanie a mier Boží nech ich sprevádza). Ide o ďašiu publikáciu z edície Islamské publikácie autora JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho Pubikáciu je možné si stiahnúť vo formáte PDF. Publikácia má okolo 10 MB, takže v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia môže stahovanie trvať kratšie alebo dlhšie. Dôležitá poznámka. V čase vydania publikácie ešte nebol vydaný kompletný preklad Koránu do slovenského jazyka. Preto došlo neskôr k upresneniu prekladu niektorých slov. Odporúčame čitateľom si porovnať prekad veršov obsiahnutých v tejto publikácii s ich prekladom vo vydaní prekladu Koránu z roku 2008, ktorý je uverejnený aj na týchto stránkach v elektronickej forme. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: ALJA, s.r.o., 2000 Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme.
Stiahnuť

Korán z pohľadu vedy o Koráne

Ide o publikáciu, ktorá sa zaoberá počiatkami vnuknutia Koránu poslovi a prorokovi Muhammadovi (požehnanie a mier nech ho sprevádzajú), koniec tohto obdobia a smrť proroka. Ďalej oboznamuje čitateľov s niektorými vedami, ktoré sú spojené s Koránom a ktoré sa vytvorili počas nasledujúcich storočí po prorokovej smrti. Mnohé z týchto vied sú dôležité, pretože s ich pomocou sa nám otvárajú možnosti k hlbšiemu pochopeniu a zamysleniu sa nad obsahom Koránu.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., 2001

Publikácia už nie je k dispozícii v knižnej forme na objednanie.

Oprava: Na strane č.39 došlo k preklepu pri mene a označení kalifa Omara. Kalif Omar Bin Al Chattab bol druhým kalifom po smrti proroka Muhammada (p.)

Stiahnuť

Islam – viera a náboženstvo

Publikácia je rozdelená do ôsmich hlavných okruhov. Polemizuje o existencii Boha, vysvetľuje základné články viery, základné náboženské úkony, okrajovo hovorí o živote a smrti, súdnom dni, raji a pekle. Ako prvá, sa publikácia venovala podrobnejšie inštitútu „zakat“, t.j. sociálnej dávky, ktorú islamské náboženstvo určilo na pomoc rôznym kategóriam ľudí. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2001, druhé vydanie vyšlo v roku 2002
Stiahnuť

Islamské právo (oblast mieru a vojny)

Nová publikácia, ktorá sa zaoberá úpravou otázky mieru a vojny v islamskom práve. Ide o publikáciu, ktorá svojím rozsahom čitateľa nezaťaží, ale zároveň mu poskytne tie najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie o tejto oblasti islamského práva. Informácie obsiahnuté v publikácii sú o to cennejšie, že nie sú sprostredkovane, ale pochádzajú priamo od zdroja a sú prebraté z diel arabských autorov.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2003

Stiahnuť

Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva

Nová publikácia, ktorá sa zaoberá niektorými často kladenými otázkami ohľadom islamského náboženstva. Kliknutím na obálku si môže návštevník prečítať obsah publikácie a otázok, ktoré rieši. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2011
Stiahnuť

Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín

Nová publikácia, ktorá vysvetľuje systém oficiálneho, štátom registorvaného manželstva a manželstva štátom neregistrovaného, ale islamským náboženstvom uznané. V rámci toho publikácia predkladá čitateľovi niektoré právne úpravy otázky manželstva a rozvodu v arabských krajinách. Ide o tématiku, ktorá doposial nebola prezentovaná a odborne vysvetlená v žiadnej publikácii v slovenskom jazyku. Aj z tohto dôvodu a aby boli vzťahy vznikajúce zo štátom registrovaného a štátom neregistrovaného manželstva, bola táto publikácia vytvorená.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013

Stiahnuť

Život a smrť posledné dni človeka v tomto živote a proces pochovávania

Nová publikácia, ktorá hovorí o živote a smrti, o posledných dňoch človeka v tomto živote. Publikácia zároveň vysvetľuje spôsob pochovávania mŕtvych podľa islamského náboženstva a čo všetko tento proces sprevádza. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2013
Stiahnuť

Život po smrti

podľa Koránu
základného prameňa islamského náboženstva

Nová publikácia, ktorá hovorí o stvorení a exisstencie života po ssmrti,, koniec tohto nášho terajšieho života, o dni zmŕtvychvstania, súdnom dni a živote po ňom.
Publikácia zároveň načŕta aj niektoré príznaky príchodu súdneho dňa.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2015

Stiahnuť

Modlenie

Podľa islamského náboženstva
Podrobný návod pre každého, kto s modlením začína Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
Stiahnuť

O veku Ajše

O veku Ajše, manželky proroka Muhammada, keď sa za proroka vydala

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016

Stiahnuť

Ramadan

Ramadan, mesiac pôstu Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2016
Stiahnuť

Prvý štát muslimov

založený za života proroka Muhammada a prvých štyroch kalifov

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2017

Najnovšia publikácia, ktorú si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok naľavo alebo tu.

Stiahnuť

​Dedičské právo

Podľa islamského náboženstva a islamského práva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Najnovšia publikácia, ktorú si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Ako sme prekladali Korán do slovenského jazyka

Ide o publikáciu, ktorá hovorí o tom, ako sme prekladali Korán do slovenského jazyka. Ide o preklad Koránu, ktorý je dostupný na stiahnutie na tejto stránke alebo ešte dostupný v predaji v knižnej forme.

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Islam - podstata náboženstva

Ide o publikáciu, ktorá nenáročným spôsobom predstavuje čitateľovi islamské náboženstvo a jeho najdôležitejšie základné zásady, ktoré sú obsiahnuté v Koráne a ktoré predstavujú podstatu islamského náboženstva.

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2019

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Fatwa a právne stanoviská

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2021

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Úroky z pôžičiek a úverov podľa islamského náboženstva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2021

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Riešenie manželských sporov manželom podľa základných prameňov islamského náboženstva

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2022

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť

Najnovšia publikácia

Aplikácia základných zásad uvedených v Koráne v každodennom živote

Vydal: JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, prvé vydanie vyšlo v roku 2022

Publikáciu si môžete elektronicky stiahnuť kliknutím na obrázok alebo tu.

Stiahnuť