Preklady:

 • Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom
 • Preklad do slovenského jazyka
 • Iné:
  • Prvý štát muslimov
  • Niektoré črty osobnosti a života proroka Muhammada
  • Manželstvo v islame
  • Korán z pohľadu vedy o Koráne
  • Korán o Márii a Ježišovi
  • Islamské právo (oblast mieru a vojny)
  • Islam – viera a náboženstvo
  • Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych úprav niektorých islamských krajín
  • Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva
  • Život po smrti
  • Život a smrť posledné dni človeka v tomto živote a proces pochovávania
  • O veku Ajše
  • Modlenie
  • Ramadan