Home » Témy súvisiace s Koránom

Témy súvisiace s Koránom

Témy súvisiace s Koránom/Postrehy z prekladu Koránu: „hviezda žiariaca, ktorá je zapaľovaná zo stromu požehnaného, stromu olivového, ktorý nie je ani východný, ani západný“
Postrehy z prekladu Koránu: „hviezda žiariaca, ktorá je zapaľovaná zo stromu požehnaného, stromu olivového, ktorý nie je ani východný, ani západný“

„hviezda žiariaca, ktorá je zapaľovaná zo stromu požehnaného, stromu olivového, ktorý nie je ani východný, ani západný“