Home » Témy súvisiace s Koránom

Témy súvisiace s Koránom

Témy súvisiace s Koránom/Postrehy z prekladu Koránu: „A učinil z neho oboch jedincov páru, mužské pohlavie a ženské pohlavie.“
Postrehy z prekladu Koránu: „A učinil z neho oboch jedincov páru, mužské pohlavie a ženské pohlavie.“