Váž. čitatelia,

Táto stránka bola založená v roku 2005. Jej prvotný a hlavný cieľ bol uverejnenie pripravovaného prekladu Koránu do slovenského jazyka.

Myšlienka založenia webovej stránky, ktorá by bola nezávisla od akejkoľvek organizácie alebo názorového prúdu vznikla v posledných fázach kompletizovania prekladu Koránu do slovenského jazyka. Cieľom tejto stránky bolo od začiatku oboznámiť záujemcov s islamským náboženstvom, ale aj prezentovať to, čo by sa na iných stránkach možno nedozvedeli. Od roku 2013 sme však túto určili výlučne na uverejnenie preklad Koránu do slovenského jazyka. Zvyšok informácii o islamskom náboženstve sme presunuli na našu druhú stránku www.islam-sk.sk . V roku 2016 sa však usúdilo, že nakoľko nejde o dynamickú stránku, bude sa celá literárna tvorba a články sústrediť len na jedne, skôr založenej stránke, a to www.koran.sk.

Jedinú stránku, ktoré momentálne spravuje JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty je www.koran.sk .

Jeho snahou je, aby sa obe stránky postupne dopĺňali a napĺňali novými informáciami, ktoré by boli čo najobjektívnejšie a ktoré by súčasne odrážali obrovskú bohatosť a rôznorodosť islamského náboženstva a islamskej právnej vedy.

Dúfame, že nám Boh dá dostatok síl splniť tento zámer a tak ponúknuť čitateľom ten zlatý stred, ktorého sa neustále snažíme držať, ďaleko od akéhokoľvek extrému súvisiaci s prílišným konzervativizmom alebo prílišnou odviazanosťou.

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty